Navigatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sun’s Out Hooghoudt

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de campagne “Sun’s Out Hooghoudt” (verder te noemen: “De campagne) van Hooghoudt BV Distilleerderij (verder te noemen: “de Organisator”), gevestigd en kantoorhoudende te Groningen aan de Hooghoudtstraat 1, Nederland.

2. De campagne heeft als doel om verschillende prijzen weg te geven. Deelnemers kunnen deelnemen door hun gegevens achter te laten op de actiepagina www.hooghoudt.nl/sunsout of door mee te doen aan de Flamingo Bingo bij deelnemende horeca gelegenheden. 

3. Er worden verschillende zomerse prijzen weggegeven waarvoor de winnaars random worden geselecteerd. De weg te geven prijzen zijn 6x een Sweet Spiced Zomer pakket, 8 x een badlaken, 5 x een powerbank, 5 x een strandstoel, 20 x Hooghoudt truien, 20 x Hooghoudt petten en 20 x Hooghoudt t-shirts.

5. Het betreft een tijdelijke actie van 1 april 2021 tot en met 1 september 2021.

6. De actie is uitsluitend voor personen boven de 18, de gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar.

7. Hooghoudt BV Distilleerderij behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de campagne stop te zetten of de voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal op de website www.hooghoudt.nl/sunsout worden geplaatst, voorzien van een datum.

Deelname

1. Deelname aan deze campagne staat open voor iedereen van 18 jaar of ouder.

2. Door deelname aan deze campagne gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Hooghoudt BV Distilleerderij en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze campagne.

4. Deelnemers kunnen deelnemen door het formulier in te vullen op www.hooghoudt.nl/sunsout of door mee te doen aan de Flamingo Bingo. 

5. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Hooghoudt BV Distilleerderij en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.

6. Het e-mailadres gekoppeld aan iedere deelname aan de campagne of de Flamingo Bingo wordt automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Hooghoudt.

Speelwijze

1. Deelname aan de Campagne vindt plaats gedurende de campagne periode (zie punt 1.4). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer het invulformulier volledig in te vullen.

2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.

3. Prijswinnaars worden geselecteerd door een onafhankelijk systeem die random winnaars selecteert.

4. Over de uitslag van de prijswinnaars kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen

1. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt in de periode tussen 1 april 2021 en 1 september 2021. (zie punt 1.4) De prijswinnaars worden eventueel bekendgemaakt via een posting op Facebook, Instagram of via een e-mail.

2. De prijswinnaars worden eerst ook persoonlijk door Hooghoudt BV Distilleerderij bericht via de e-mail.

3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert binnen 14 dagen kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

4. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering behoud Hooghoudt het recht om de prijs aan iemand anders toe te kennen.

Verantwoordelijkheid

1. Hooghoudt is in geen gevallen verantwoordelijk voor schade geleden door de verstrekte prijzen of het meedoen aan de campagne. 

2. Aan de inhoud van deze campagne kunnen geen rechten worden ontleend. Hooghoudt BV Distilleerderij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.hooghoudt.nl/sunsout 

3, Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.hooghoudt.nl/sunsout, waaronder mede inbegrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Hooghoudt BV Distilleerderij, haar klanten of eventuele licentiegevers.                                                                     

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hooghoudt BV Distilleerderij, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Sunsout

Ben je oud genoeg om te drinken?