Actievoorwaarden ?Herken je klasse??

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ?Herken klasse?

(verder te noemen: ?de Actie?) van Hooghoudt BV Distilleerderij (verder te noemen: ?de Organisator?),

gevestigd en kantoorhoudende te Groningen aan de Hooghoudtstraat 1, Nederland.

2. Deze Actie heeft als doel om Premium Prijzen weg te geven. Deelnemers  kunnen deelnemen door de volgende zin af te maken: ?Ik herken klasse, omdat??

3. Er worden in elk geval 150 winnaars geselecteerd met de leukste of meest originele reactie.

4. Het betreft een tijdelijke actie van 16 maart t/m 31 december 2015. Opgeknipt in vijf periodes:

Prijs                                                                  Looptijd             Versturen prijs/afhandeling

a. Limited edition fles                                     mrt-15 mei        april-mei                   

b. T-Shirt Jan Boelo                                        15 mei-juni        juni-juli                      

c. Cocktail workshop Lennart                         juli-aug              aug-sept                    

d. Barista workshop Kyra                               sept-okt             okt-nov                      

e. Kaas&Jeneverproeverij Laurens                nov-dec              dec-jan

5. Door inzending doet men afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Hooghoudt BV Distilleerderij overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.

6. Hooghoudt BV Distilleerderij behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website www.hooghoudt.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.

Deelname

1. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen van 18 jaar of ouder.

2. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Hooghoudt BV Distilleerderij en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

4. Deelname aan deze actie is gratis.

5. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Hooghoudt BV Distilleerderij en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.

6. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Hooghoudt BV Distilleerderij om hun inzending voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken (bijvoorbeeld in een Facebook-posting)

Speelwijze

1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.4). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer het invulformulier volledig in te vullen.

2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.

3. Prijswinnaars worden geselecteerd door de brand manager Premium Jenever

4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen

1. De cocktail workshop aan huis door Lennart Deddens geldt voor de winnaar en maximaal vijf genodigden.

2. De barista workshop aan huis van Kyra Vellinga geldt voor de winnaar en maxmaal vijf genodigden

3. De jenever en kaasproeverij aan huis van Laurens Speek geldt voor de winnaar en maximaal vijf genodigden.

4. De winnaar van een door Jan Boelo ontworpen t-shirt ontvangt dit t-shirt  in een willekeurige maat (s, m of l).

Uitkering prijzen

1. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt in de periode van 16 maart 2015 t/m 31 januari 2016 (zie punt 1.4) De prijswinnaars worden eventueel bekendgemaakt via een posting op Facebook.

2. De prijswinnaars worden eerst ook persoonlijk door Hooghoudt BV Distilleerderij bericht.

3. De prijs (een special edition Premium Jenever, het t-shirt van Jan Boelo) wordt aan de winnaar verstuurd in de periode tussen 10 april 2015 en 30 mei 2015.

4. De datum van een gewonnen thuisproeverij of cocktailworkshop aan huis wordt in overleg met de winnaar gepland.

5. De prijzen worden aan de winnaar verstuurd in de periode tussen 16 maart 2015 t/m 31 januari 2016 (zie punt 1.4).

6. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

5. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

 

hooghoudt

Om deze site te bezoeken moet je minimaal 18 jaar zijn. Voer je geboortedatum in: