Jeneverbesgilde

11-03-2015

Jeneverbesstruiken voor het Jeneverbesgilde
De jeneverbes heeft het moeilijk in Nederland. Daarom hebben we samen met het Jeneverbesgilde 25 nieuwe jeneverbesstruiken gepland.

Uit de buurt
In de toekomst zouden we heel graag Drentse jeneverbessen gebruiken. Dat past bij onze wens zoveel mogelijk met ingrediënten uit de buurt te werken. De samenwerking met het Jeneverbesgilde bestaat daarom al lang. Elk jaar bekijken we hoe we het gilde het beste kunnen ondersteunen. Op 17 oktober 2013 plantten de medewerkers van Hooghoudt samen met het Drentse Jeneverbesgilde ook al vijftig jonge boompjes aan. Lees meer. 

Nieuwe voorzitter Jeneverbesgilde
Maandag 25 maart is bekend geworden dat Jan Mager de nieuwe voorzitter wordt van het vernieuwde Jeneverbesgilde Drenthe. Hij neemt hiermee het stokje over van Jan Grotenhuis, voorheen voorzitter en mede oprichter van het Jeneverbesgilde. Lees hier een interview met Jan Mager. Meer informatie over het vernieuwde Jeneverbesgilde Drenthe lees je hier

 

 

18 years or
older?