Jeneverbes

Jeneverbes

Smaak


Het is de jeneverbes die zorgt voor de kenmerkende smaak van jenever. In Nederland heeft de jeneverbes een wettelijk beschermde status. De sterke achteruitgang van de jeneverbes heeft meerdere redenen zoals gevoeligheid voor schimmel en insectenplagen, heidebranden en er treedt nauwelijks kieming van nieuwe planten op. Dit laatste komt waarschijnlijk omdat de meeste struwelen (struikgewassen) niet meer beweid worden en er geen open kiemingsplekjes meer ontstaan. Het Jeneverbesgilde zet zowel projecten als onderzoeken op ter bescherming van de jeneverbes. (Bron: jeneverbesgilde.nl)

Smaak: Fris bitter, licht kruidig.
Proces: Maceraten en distillaten.
Herkomst: Italië en Macedonië.
Ambitie: Jeneverbes van Nederlandse bodem in samenwerking met Het Jeneverbesgilde.

18 years or
older?