Jeneverbes als medicijn

Jeneverbes als medicijn

Historie Jenever


Na de uitvinding van het distilleren door de Arabieren werd de distillatietechniek verder verfijnd. De kennis over de medicinale werking van de jeneverbes stamt al uit de tijd van de Oude Grieken, met dit kleine besje werd dan ook volop geëxperimenteerd.

'Aqua Vitae'
Ook Benedictijner monniken van de beroemde medische school van Salerno distilleerden in de 11e eeuw na Christus jeneverbessen in wijn om er genezende dranken van te maken. Dit deden ze vooral omdat de jeneverbes op grote schaal werd gebruikt voor de behandeling van diverse ziekten. Dit distillaat werd 'aqua vitea' oftewel 'levend water' genoemd. Eind 13e eeuw worden de lage landen geteisterd door een pestepidemie. Jenever wordt dan niet alleen meer als distillaat ingenomen, maar er wordt ook gebaden in jeneverbes water als dat de jeneverbes werd gerookt. Dit allen in de hoop op bescherming voor en herstel van de pest.

Brandewijn
In de loop van de 14e eeuw ontdekt men dat het 'levend water' niet alleen een helende werking, maar ook een ontspannen en ontremmende werking heeft. In Holland worden de oude Oosterse distilleertechnieken verbeterd, om wijn nog beter te kunnen distilleren.
Het genotsmiddel 'Brandewijn' is geboren!

 

 

18 years or
older?