Jenever: Geografische Bescherming

Jenever: Geografische Bescherming

Proces


Al eeuwen is de mensheid wereldwijd bezig met het vangen van smaken in alcohol.
En het perfectioneren van het distillatieproces om de verschillende grondstoffen het best tot hun recht te laten komen. We zien de trots die landen uitdragen naar ‘hun’ nationale drank, een drank met oorsprong en herkomst. Vaak ontstaan uit de middelen en grondstoffen die er in die streek voorhanden waren. Een aantal gedistilleerde dranken zijn door de eeuwen heen dé ambassadeur geworden van hun land. Voor ons is dat jenever. Een drank om trots op te zijn. Cognac uit Frankrijk, whisky uit Schotland en jenever uit Nederland.

In 2008 heeft de Europese Commissie bepaald dat de benaming ‘jenever’ op het product een beschermde herkomstbenaming is, bestempeld als PGI (Protected Geographical Indication). Cultureel erfgoed dat zo duidelijk te herleiden is in zijn oorsprong in Nederland en België dat het een beschermde herkomst status heeft gekregen. Daar mogen wij als klein land best heel trots op zijn!

18 years or
older?