Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Buitengewoon Weekend” (verder te noemen: “de Actie”) van Hooghoudt BV Distilleerderij (verder te noemen: “de Organisator”), gevestigd en kantoorhoudende te Groningen aan de Hooghoudtstraat 1, Nederland.
 1. Deze Actie heeft als doel om concert kaarten weg te geven. Deelnemers kunnen deelnemen door een fles van Hooghoudt Kruidenbitters te kopen (Authentieke Beerenburg, Kalmoes Beerenburg, Zachtbitter Kruiden&Honing) en de hierbij verkregen actiecode in te vullen op de actiewebsite www.hooghoudt.nl/buitengewoonweekend.
 2. Er worden in elk geval 10 winnaars random geselecteerd die voor 2 personen een weekend in Groningen ontvangen. Daaronder valt 2x een overnachting in een hotel geboekt door de Organisator, 1x een dinercheque in een horecalocatie gekozen door de Organisator en een workshop ‘worst maken’. Dit alles op een vooraf vastgestelde datum door de Organisator.
 3. Het betreft een tijdelijke actie van 1 oktober 2017 tot en met 31 maart 2018.
 4. De actie is uitsluitend voor personen boven de 18, de gewonnen weekenden zijn niet overdraagbaar. Toegang tot het hotel en de verdere onderdelen van het weekend wordt geweigerd indien men geen 18 jaar of ouder is.
 5. Hooghoudt BV Distilleerderij behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website www.hooghoudt.nl/buitengewoonweekend worden geplaatst, voorzien van een datum.

Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen van 18 jaar of ouder.
 2. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Hooghoudt BV Distilleerderij en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 4. Deelnemers kunnen deelnemen door een fles van Hooghoudt Kruidenbitters te kopen (Authentieke Beerenburg, Kalmoes Beerenburg, Zachtbitter Kruiden&Honing) en de hierbij verkregen actiecode in te vullen op de actiewebsite www.hooghoudt.nl/buitengewoonweekend.
 5. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Hooghoudt BV Distilleerderij en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.

Speelwijze

 1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.4). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer het invulformulier volledig in te vullen.
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.
 3. Prijswinnaars worden geselecteerd door een onafhankelijk systeem die random winnaars selecteert.
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen

 1. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt in de periode tussen 1 oktober 2017 en 31 maart 2018. (zie punt 1.4) De prijswinnaars worden eventueel bekendgemaakt via een posting op Facebook.
 2. De prijswinnaars worden eerst ook persoonlijk door Hooghoudt BV Distilleerderij bericht via de e-mail.
 3. De prijs (weekend Groningen voor 2 personen) kan door de winnaar geïnd worden op een door de Organisator vastgestelde datum. Deze datum zal gecorrespondeerd worden met de berichtgeving rondom het winnen van de prijs.
 4. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert binnen 14 dagen kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 5. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

 

hooghoudt

Om deze site te bezoeken moet je minimaal 18 jaar zijn. Voer je geboortedatum in: